Storvolvo Klubben
Startside Opp

horizontal rule

Jeg er også medlem i Storvolvoklubben, de har en del kontakter som kan 
skaffe deler, og har mye tips. 

Hjemmeside for Storvolvoklubben

VÄLKOMMEN TILL STORVOLVOKLUBBEN!

Äntligen finns en klubb för de tidiga, stora Volvo-bilarna, modellerna med sidventilmotorer (eller i vissa fall samtida med andra motorer). En klubbildning har länge varit på gång men intresset ute i landet har inte direkt legat på topp… 

Nu blåser det nya vindar och intresset ökar för de stora, ”riktiga” Volvo-modellerna!

På Volvos 75-årsdag, den 14/4 2002, bildades STORVOLVO-KLUBBEN, skrivet med stora bokstäver (förkortat SVK), för att om möjligt mynta ett samlande begrepp. Det skall för­hopp­ningsvis bli lika självklart vad en Storvolvo är som vad en PV eller Amazon är. Underrubriken ger in­rikt­ningen: 
för modeller med sidventilmotorer 1927-1957. (-Sista personbilen med sidventilmotor, en PV831, tillverkades 1957.)

STORVOLVO-KLUBBEN skall verka för: Att aktivt bevara äldre Volvo-modeller, hålla dem rullande och dess historia levande. Klubben är öppen för alla personbilar, lastbilar, bussar och andra volvofordon med sidventilmotorer tillverkade under nämnda period. Dock med viss tyngdpunkt på personvagnarna.

Att klubben verkligen ligger rätt i tiden märktes snabbt: Redan efter klubbens första utskick var vi uppe i 100 medlemmar! Det var glädjande och överträffade rejält prognoserna. Våren 2004 närmar vi oss 200. Klubben skall bidra till att bevara de äldsta och största Volvo-bilarna genom att skapa ett kontaktnät mel­lan ägarna och därigenom kunna bidra med råd, tips vad gäller renoveringsfrågor och reserv­delssprid­ning, samt på sikt förhoppningsvis viss nytillverkning av eftersökta komponeter och delar. 
En matrikel är ett viktigt redskap för detta och den första (med cirka 300 fordon) har nyligen  färdigställs.

Klubbens medlemsorgan, SIDAN, skall förmedla matnyttiga tips och fakta, artiklar och dokumentation om Volvos historia, evenemangsreportage samt berättelser om medlemmarnas fordon och eskapader med dem m m. Innehållet påverkas givetvis till stor del av medlemmarnas bidrag. Annonser har givetvis också sin plats i klubbens medlemstidning. SIDAN är i A5-format och utkommer med fyra nummer om året. 

En och annan träff i någon form, och kanske andra aktiviteter, kommer också att berika klubbens utbud framöver, allt beroende på önskemål och eldsjälars insatser. VROM, landets volvoklubbars gemensamma årsträff i Göteborg, har hitintills utgjort primärt engagemangsmål för klubben.

                                                                                         

Klubbens emblem är baserat på en stiliserad version av de första Volvo-bilarna kylarmantel försedd med klubbens namn och, i den övre ovalen, de år som är aktuella för dessa fordon; 1927-1957. Silver och blått är färgerna men svart och vitt kan också förekomma beroende på tryck.

Visst låter det väl intressant! Och medlemsavgiften är inte högre än 150:- om året. 

Känn Dig välkommen!

Du når oss sidventilentusiaster  e-post: info@storvolvoklubben.net

Namn:…………………………………………………………………………………...

Gatuadress:………………………………………………………...…………………..

Postnr:………………  Ort:…………………………………………………………….

E-postadress:…………………………………………………………………………..

Telefon H/J/M:………………………………………………………………………….

1. Volvomodell:……………….  Chassinr:.……………... Motornr:.……………….

Årsmod:……………. Kaross:……………………………... Regnr:………………. 

Färg:…………… Skick: Fin/orörd/Renoverad, Bruksskick, Under renov, Objekt

2. Volvomodell:……………….  Chassinr:.……………... Motornr:.……………….

Årsmod:……………. Kaross:……………………………... Regnr:……………….  

Färg:…………… Skick: Fin/orörd/Renoverad, Bruksskick, Under renov, Objekt

3. Volvomodell:……………….  Chassinr:.……………... Motornr:.……………….

 Årsmod:……………. Kaross:……………………………... Regnr:………………. 

 Färg:…………… Skick: Fin/orörd/Renoverad, Bruksskick, Under renov, Objekt

4. Volvomodell:……………….  Chassinr:.……………... Motornr:.……………….

Årsmod:…………….   Kaross:……………………………... Regnr:……………….  

Färg:…………… Skick: Fin/orörd/Renoverad, Bruksskick, Under renov, Objekt