RA 200 deler
Startside Opp

horizontal rule

Generator

RA200 generator brukes til ladning  av batterier i felt, og ved bruk av høy effekt i felt. Den har et instrument som viser hvor fort du skal trå eller sveive. En time ladning gir normalt 2-3 drifttimer.

Vekt - Generator komplett 12.5 kg

Tilbehørskasse

Kassa innholder:

Antall

Beskrivelse Bilde
1 Kassa
2 Kabelvinde for fjernbetjening  telefonforlenger.jpg (41594 byte)
1 Telefonrør
1 SM omkobler
1 Telegrafinøkkel ra200_telegrafinokkel_uten.jpg (18016 byte)
1 Støtte
1 Kastelodd
1 Bærestropper ra200-baerestropper.jpg (32081 byte)
1 Kort batterikabel ra200-batterikabel-kort.jpg (13633 byte)
1 Lang batterikabel ra200-batterikabel-lang.jpg (46205 byte)
1 Høretelefon ra200-headsett.jpg (40205 byte)
1 Generatorkabel ra200-high-voltage.jpg (29810 byte)
1 Vinde med fire 9 m antenneliner, 2 anvendes som kasteantenne og 2 til motvektsliner ra200-kasteantenne.jpg (38060 byte)
1 Batterinøkkel batterinokkel.jpg (3461 byte)

Vekt -  Tilbehørskasse 10.0 kg

ra200-kapell.jpg (40540 byte)
 Normal- og mars- antenne finns i ett antennekogger som er montert på kapellet.


Satslista