Priser på RA120
Startside Opp

horizontal rule

RA120 går å få fatt på, de blir omsatt for ca 1.500 SEK for en komplett stasjon med "alt". I Norge er prisen 2.000-2.500 KR. Disse er godkjent av Post og teletilsyn for bruk i HMK sammenheng. Du kan da snakke med de som har Nato utstyr.