Batterikasse
Startside Opp

horizontal rule

Batterikassa innholder 3 seriekoblede dobbeltceller som betegnes D22. D'en står for dobbelcelle og 22 er cellens kapasitet i ampertimer. Ved belasting blir det 7,2 volt ut (2x3x1,2 volt) for hele batterikassa. Cellene er av NIFE-typen. Syren er kaliumlut med en densitet på 1.23-1.25. Normal selvutlading er ca 20% pr 6 mnd. D22 cellene er over 30 år gamle og propper og gjennomføringer er ikke tette. De krever en del vedlikehold, og batterikassa  bør helst stå rett.

Vekt -  Akkumulatorkasse 8.4 kg

Bæresystem for flere batterier

ra_batteribaerehaandtak.jpg (36680 byte)
Dette håndtaket gjør at en kan bære 3 batterier som en ryggsekk.